Integritetspolicy

IntegritetspolicyDenna policy avser hur Båtskräddarn samlar in, använder, delar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi vill att du ska känna dig trygg när du handlar hos oss och vill med den här policyn på ett transparent sätt visa hur vi hanterar dina uppgifter.


Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.


Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.


1. Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du kontaktar oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, båtens position, information om din användning av våra tjänster och produkter.


Vidare kan vi komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till vår hemsida, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här görs av webbhotellet och sker när du besöker vår hemsida.


Vid betalning av faktura till vårat bankgiro så får vi de uppgifter som normalt lämnas vid en banköverföring.


När du tar kontakt med oss via email eller andra kundservicefunktioner kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.


Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.


2. Hur samlar vi in informationen?

Hemsidan använder sig av cookies. Dessa lagrar exempelvis vilka sidor du besöker och hur länge besöket pågår. Cookies används också för att samla in statistik över hur vår hemsida används för att kunna utveckla den och göra den bättre.


Vill du inte använda någon cookie kan du i webbläsaren välja att inaktivera någon eller flera cookies. Notera att hemsidan kan sluta att fungera om du inaktiverar cookies. Du kan även efter att du besökt vår hemsida radera sparade cookies.


Vi samlar även in personuppgifter i samband med köp och kundservice via t ex email och telefon.


3. Hur behandlar vi personuppgifter?


Att dina personuppgifter hanteras och lagras med största försiktighet är av största vikt för oss. Vi byter eller säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part. Vid de tillfällen dina uppgifter måste delas, som med betalnings- och transportleverantörer för att kunna leverera dina beställningar, görs detta med största försiktighet.


Vi sparar dina uppgifter i vår kunddatabas. De uppgifter vi sparar är namn, postadress, telefonnummer, e-mailadress och emailkonversationen om vi behöver komma i kontakt med dig samt för att kunna fullfölja leverans av din order.


4. För vilka ändamål behandlas personuppgifter?


För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har beställt och administrera vårt avtal med dig.

För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email.

För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via email (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via email).

För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.

För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

För att ta fram statistik över användningen av vår hemsida och dess tjänster.

För att underhålla, utveckla, testa och förbättra vår hemsida och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.


Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till någon som inte kan anses som part.


Bilder på utförda arbeten kan komma att läggas upp på hemsidan.


 


Du har rätt till ett utdrag över den information vi har lagrad om dig och även rätt till rättelse av den.


Du har även rätt till dataportabilitet, att få din data sparad på en fil. Vill du ha en fil med all information om dig kontakta oss på kontakt@batskraddarn.se.


Om du tycker att någon hantering av dina personuppgifter inte går rätt till har du alltid rätt att invända mot den till vår kundtjänst. Har du klagomål på hur vi hanterar din data kontakta Datainspektionen.


Personuppgiftsansvarig


Båtskräddarn är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Genom att använda vår webbplats godkänner du vår cookie- och integritetspolicy.


Har du några frågor? Kontakta oss på kontakt@båtskräddarn.se.


Policyn är uppdaterad 2018-09-04